Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1368800

Titrasyon aşağıdakileden hangisinde doğru açıklanmıştır?


Su molekülünün başka bir su molekülü ile hidronyum ve hidroksit iyonu oluşturduğu tepkimedir

Bir tuzun katyonunun veya anyonunun ya da her ikisinin su ile tepkimesidir

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında, sistem bu etkiyi azaltacak yöne kendiliğinden kaymasıdır

Derişimi bilinen, standart çözelti yardımıyla derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimini bulmak için uygulanan yöntemdir

Bir asitle bir bazın tepkimeye girmesidir


Yanıt Açıklaması:

Titrasyon : Derişimi bilinen, standart çözelti yardımıyla derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimini bulmak için uygulanan yöntemdir

Yorumlar
  • 0 Yorum