Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1406197

Bir HCl sulu çözeltisinin pH değeri 5 ise hidrojen iyonu derişimi molarite cinsinde aşağıdakilerden hangisidir?


105

10-9

10-4

10-5

9


Yanıt Açıklaması:

pH = -log (hidrojen iyonu derişimi)

5 = - log (hidrojen iyonu derişimi)

-5 = log (hidrojen iyonu derişimi)

Anti log (-5) = (hidrojen iyonu derişimi)

10-5 = hidrojen iyonu derişimi

Yorumlar
  • 0 Yorum