Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1407489

I Karbonik Asit / Karbonat

II Asetik Asit / Asetat

III Hidrojen Fosfat/ Dihidrojen fosfat

Yukarıdaki tampon sistemlerinden hangisi yada hangileri vücutta asit-baz dengesini sağlayan başlıca tampon sistemlerindendir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece III


Yanıt Açıklaması:

Vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında etkili başlıca dört tampon sistemi vardır. Bunlar karbonik asit/bikarbonat, hidrojenfosfat/dihidrojen fosfat, asit protein/proteinat ve asit hemoglobin/hemoglobinat tampon sistemleridir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum