Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1194514

Katabolizmanın hangi evresinde çeşitli amino asitler, yağ asitleri ve monosakkaritler, genel bir metabolit olan asetil CoA’ya okside olurlar. NADH ve ATP formunda bir miktar enerji salınır ve yakalanır?


I. evre

II. evre

III. evre

IV. evre

V. evre


Yanıt Açıklaması:

Katabolizma ve anabolizma, koordineli bir reaksiyon ağı oluşturur. Ancak, pratik nedenlerden dolayı bunların her biri üç temel evreye ayırılır.
Katabolizmanın I. evresi, makromoleküllerin (proteinler, yağlar, polisakkaritler) kendi yapıtaşlarına yıkımıdır. Tüm proteinler bileşenleri olan amino asitlere, triaçilgliseroller yağ asitleri ve gliserole ve polisakkaritler de monosakkaritlere hidroliz olur. Bu evrede ATP ya da NADH gibi faydalı bir enerji salınmaz. II. evrede, I. evrede oluşan çeşitli amino asitler, yağ asitleri ve monosakkaritler, genel bir metabolit olan asetil CoA’ya okside olurlar. II. evre sırasında NADH ve ATP formunda bir miktar enerji salınır ve yakalanır. III. evrede ise, II. evre sonunda oluşan asetil CoA, sitrik asit (Krebs) döngüsüne girer ve aerobik karbon metabolizmasının son ürünü olan CO2’e okside olur. Sitrik asit döngüsü ara ürünlerinin oksidasyonu ile (daha sonra elektronlarını verecek olan) redükte ve reaktif kofaktörler olan NADH ve FADH2 oluşur. Bu moleküllerin taşıdığı elektronlar, solunum yoluyla moleküler oksijene taşınır. Elektron transportunda salınan enerji, ADP ve Pi’den direkt olarak ATP sentezi için kullanılır. Katabolizmanın III. evresi, oksidatif fosforilasyon denen bir proses tarafından ATP üretiminin yer aldığı evredir. Doğru cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum