Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1195060

  1. Enantiyomerlerin düzlem polarize ışığa karşı olan davranışlarından dolayı, enantiyomerlere optikçe aktif bileşik denir.
  2. Düzlem polarize ışık kiral bir molekülün içinden geçtiğinde, düzleminin değişmesine neden olur ve buna optik çevrilme denir.
  3. Optikçe aktif madde örneğinde iki enantiyomer eşit miktarda bulunuyorsa optikçe aktiflik pozitiftir.

Optikçe aktiflik ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:
  • Enantiyomerlerin düzlem polarize ışığa karşı olan davranışlarından dolayı, enantiyomerlere optikçe aktif bileşik denir.
  • Düzlem polarize ışık kiral bir molekülün içinden geçtiğinde, düzleminin değişmesine neden olur ve buna optik çevrilme denir.
  • Optikçe aktif madde örneğinde iki enantiyomer eşit miktarda bulunuyorsa optikçe aktiflik pozitif değil sıfırdır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum