Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1251031

Bir tuzun katyonunun veya anyonunun ya da her ikisinin su ile tepkimesine ne ad verilir?


Konjuge Asit-Baz Çifti

Asitlik Kuvveti

Otoprotoliz

Nötürleşme

Hidroliz


Yanıt Açıklaması:

Bir tuzun katyonunun veya anyonunun ya da her ikisinin su ile tepkimesine hidroliz denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum