Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1282053

Bir alkan yapısındaki hidrojen atomunun sülfhidril grubu ile yer değiştirmesi ile oluşan ve R-SH genel formülü ile gösterilen yapılara ne ad verilir?


Alkol

Tiyol 

Ester

Eter

Amin


Yanıt Açıklaması:

Bir alkan yapısındaki hidrojen atomunun sülfhidril grubu ile yer değiştirmesi ile oluşan tiyoller R–SH genel formülü ile gösterilirler. 

Yorumlar
  • 0 Yorum