Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218992

Aşağıdakilerden hangisi hücre-dışı matrikse güç ve esneklik veren yapısal proteinlerden biridir?


Proteoglikanlar

Entaktinler

Fibronektinler

Lamininler

Kollajenler


Yanıt Açıklaması:

Kollajenler omurgalı hayvanlarda, kemik dokunun tek ve en çok bulunan, kıkırdak ve tendonların yapısında önemli miktarlarda ve gözün korneasında bulunan HDM’nin yapısal proteinlerinden biridir. Yüksek gerilme kuvvetine sahip fibriller oluşturan kollajen HDM’ye dayanıklı bir yapı kazandırır. Böylece dokuların şeklinin korunmasını ve deformasyona karşı direnç göstermesini sağlar. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum