Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1251382

Alkanlardaki bir veya daha fazla hidrojenin hidroksil (–OH) grubu ile yer değiştirdiği fonksiyonel gruplara ne ad verilir?


Alkenler

Alkoller

Tiyoller

Hidroksitler

Aminler


Yanıt Açıklaması:

Alkanlardaki bir veya daha fazla hidrojenin hidroksil (–OH) grubu ile yer değiştirdiği fonksiyonel gruplar alkoller olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum