Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1254018

0.2 mol KOH maddesinin 2 litre suda çözülerek hazırlanan çözeltinin pOH değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1

1.5

2

2.5

3


Yanıt Açıklaması:

KOH suda % 100 iyonlaşan bir baz olması sebebiyle KOH mol sayısıyla OH-iyonunun mol sayısı birbirine eşittir. Molarite litredeki mol sayısı olduğu için [OH-]= 0.2/2= 0.1 mol/L pOH=-log[OH]=-log(0.1)=1.0

Yorumlar
  • 0 Yorum