Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1264321

I. Ayna görüntüsü ilişkisi olmayan stereoizomerlere diastereomer denir.

II. Diastereomerlerin erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk ve kırılma indisi gibi fiziksel özelllikleri birbirinden farklıdır.

III. Karışım hâlinde bulunan diastereomerleri fiziksel özelliklerinden yararlanarak birbirinden ayrılabilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri diastereomerlere ilişkin özellikleri ifade etmektedir?


Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

Verilen ifadelerin tamamı diastereomerler ile ilgilidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum