Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356639

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?


Merkezi vakual

Plastidler

Selüloz

Sentrozom

Nişasta


Yanıt Açıklaması:

Yüksek ökaryotik canlılardan bitki ve hayvan hücreleri de önemli yapısal ve işlevsel farklı özelliklere sahiptirler. Bir bitki hücresinde plazma zarının üzerinde bakteriler gibi ama selüloz yapıda bir hücre duvarı varken hayvan hücresinde yalnızca plazma zarı vardır. Bitki hücreleri büyük bir merkezi vakuol ve plastidlere sahipken hayvan hücresinde farklı olarak sentrozom bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum