Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356678

I Bakteriler

II Algler

III Bitkiler

Yukarıdaki canlılarıdan hangisi yada hangileri prokaryötik hücreden oluşur?


Sadece I

I ve II

II ve III

Sadece III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Çekirdeksiz hücre = Prokaryot (bakteriler ve arkealar) ya da

Çekirdekli hücre = Ökaryot (bitkiler, hayvanlar, fungiler, algler ve protozoalar) olarak sınıflandırılırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum