Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356788

Biyoenerjetikler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  1. Biyokimya biliminin  ilgilendiği  alanlardan biridir.
  2. Yaşayan hücrelerin enerji transformasyonu ile yakından ilgilidir.
  3. Yaşayan hücrelerin enerji kullanması ile yakından ilgilidir.

 


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız II ve III

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Biyoenerjetikler, hem kimyanın ve hem de biyolojinin bir alt dalı olan biyokimya biliminin ilgilendiği alanlardan biri olup, daha çok yaşayan hücrelerin enerji transformasyonu ve enerji kullanması ile yakından ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum