Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218572

Tampon çözeltilerle ilgili aşağıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  1. pH değişimine karşı direnç gösteren çözeltilerdir.
  2. Özellikle biyolojik sistemler için önemlidir.
  3. Ortamın pH’sını az miktardaki asit veya baza karşı korur.
  4. Tampon çözeltilerin pH’sı genel olarak on kat seyreltilmeye kadar değişmez.


I-II-III

I-II-III-IV

I-III-IV

I-II-IV

II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Bazı kimyasal tepkimelerde ortamın pH değerinin değişmemesi gerekir. Böyle bir çözelti; bir zayıf asit ve tuzundan veya bir zayıf baz ve tuzundan oluşur. Bu çözeltiye belli miktara kadar asit veya baz eklendiğinde, çözeltinin pH değeri değişmez. pH değişimine karşı direnç gösteren çözeltilere tampon çözeltiler denir. Tampon çözeltiler özellikle biyolojik sistemler için önemlidir. Örneğin; kan ve diğer hücre sıvıları pH=7,4’de tamponlanmıştır. Vücuttaki enzim katalizli tepkimeler için önemli olan bu değerin 7,0’ın altına veya 7,8’in üstüne çıkması şiddetli hastalıklara neden olabilir. Kanın bu pH değerinin sağlanabilmesi karbonik asit-hidrojen karbonat iyonu tampon sistemi ile sağlanır. Tampon çözeltiler ortamın pH’sını az miktardaki asit veya baza karşı korur. Fazla miktarda asit veya baz eklenmesiyle tampon çözelti zarar görür ve ortamın pH’sı değişir. Tampon çözeltilerin pH’sı genel olarak on kat seyreltilmeye kadar değişmez. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum