Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1222806

Karbonil karbonuna bağlı bir hidroksil (–OH) grubu içeren bileşiklerdir ve RCOOH genel formülü ile gösterilen bileşiklere ne ad verilir?


Alkoller

Tiyoller

Aldehitler

Ketonlar

Karboksilik asitler


Yanıt Açıklaması:

Karboksilik asitler ve türevleri organik ve biyomoleküllerde en yaygın karşılaşılan fonksiyonel gruptur. Karboksilik asitler, karbonil karbonuna bağlı bir hidroksil (–OH) grubu içeren bileşiklerdir ve RCOOH genel formülü ile gösterilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum