Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1232994

"Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir moleküle ... denir."

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İzomer

Kiral

Diastereomer

Enantiyomer

Stereomerkez


Yanıt Açıklaması:

Doğada aynı molekül (kapalı) formülüne sahip olan birçok bileşik vardır. Bunlar aynı molekül formülüne sahip olsa da farklı bileşiklerdir.  Ayna görüntüsü ilişkisi olmayan stereoizomerlere diastereomer denir. Enantiyomerler birbirlerinin ayna görüntüsü olan ancak üst üste koyulduğunda çakışmayan stereoizomerlerdir. Bir molekülde herhangi iki grubun kendi aralarında yer değiştirmesi ile yeni bir stereoizomer oluşturacak özellikte gruplar taşıyan bir atom stereomerkez (Stereojenik merkez veya asimetrik atom) olarak tanımlanır. Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir moleküle kiral denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum