Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1235240

  1. Kimyasal tepkimelerin hızını artırırlar.
  2. Bir biyomoleküldürler.
  3. Katalizledikleri tepkime sonucunda tükenmezler.
  4. Tepkimelerin dengesini değiştirirler.

Enzimler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Enzimler, kimyasal tepkimelerin hızını artıran biyomoleküller olup, katalizledikleri tepkime sonucunda tükenmezler ve tepkimelerin dengesini değiştirmezler.

Yorumlar
  • 0 Yorum