Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1268278

Aşağıdakilerden hangisi lipit değildir?


Glikolipitler

Steroidler

Terpenler

Lipoproteinler

Kitin


Yanıt Açıklaması:

Lipitler kimyasal yapıları temel alındığında yedi grupta sınıflandırılırlar:
1. Yağ asitleri
2. Triasilgliseroller
3. Fosfolipitler
4. Glikolipitler
5. Steroidler
6. Terpenler
7. Lipoproteinler

Yorumlar
  • 0 Yorum