Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356762

Katabolizmanın hangi evresinde ATP, NADH gibi faydalı enerji salınmaz?


I. Evre

II. Evre

III. Evre

IV. Evre

V. Evre


Yanıt Açıklaması:

Katabolizmanın I. evresi, makromoleküllerin (proteinler, yağlar, polisakkaritler) kendi yapıtaşlarına yıkımıdır. Tüm proteinler bileşenleri olan amino asitlere, triaçilgliseroller yağ asitleri ve gliserole ve polisakkaritler de monosakkaritlere hidroliz olur. Bu evrede ATP ya da NADH gibi faydalı bir enerji salınmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum