Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356789

Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısına ne ad verilir?


Molarite

Molalite

Normalite

Derişim

Konsantrasyon


Yanıt Açıklaması:

M  =  Molarite:  Bir litre  çözeltide  çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. M harfi ile gösterilir ve birimi mol/litre’ dir. Denklem içinde ise ilgili bileşik köşeli parantez ile gösterilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum