Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356794

Elektronların bir molekül veya atomdan bir diğerine transferi ile gerçekleşen reaksiyonlara ne ad verilir?


Oksidasyon-redüksiyon

Grup-transferi

Hidrolitik kırılma (Hidroliz)

Non-hidrolitik kırılma

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme


Yanıt Açıklaması:

Oksidasyon-redüksiyon  (redoks)  reaksiyonları,  elektronların bir molekül veya atomdan bir diğerine transferidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum