Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1197886

DNA molekülü, biyolojik yapısını tam olarak ortaya koyan bilim adamlarına atıfta bulunan hangi ismi taşımaktadır?  


Edwin-Chargaf modeli 

Franklin-Wilkins modeli 

Pauling-Miescher modeli 

Watson-Chargaff modeli 

Watson-Crick modeli


Yanıt Açıklaması:

Canlı hücredeki DNA molekülünün tam olarak biyolojik yapısı 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından X-ray kristallografi yöntemiyle ortaya konulmuştur. Bu nedenle DNA molekülü Watson-Crick modeli olarak isimlendirilmektedir. Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum