Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218512

  1. Karbonik asit/bikarbonat
  2. Hidrojenfosfat/dihidrojen fosfat
  3. Asit protein/proteinat
  4. Asit hemoglobin/hemoglobinat

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında etkili tampon sistemleri arasındadır?


I-II-III-IV

I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Vücutta gerçekleşen biyolojik tepkimeler belirli pH değerleri (7,35-7,45) arasında olur. pH’daki az bir değişim tepkimeyi önemli ölçülerde etkiler. Kan pH değerinin 6,8’in altına düşmesi veya 7,8’in
üstüne çıkması ölümlere yol açabilir. Tamponlar ise düşük asit ve baz eklemelerine karşı direnç gösterdiklerinden, hücre ve dokuları pH değişimlerine karşı korurlar. Vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında etkili başlıca dört tampon sistemi vardır. Bunlar karbonik asit/bikarbonat, hidrojenfosfat/dihidrojen fosfat, asit protein/proteinat ve asit hemoglobin/hemoglobinat tampon sistemleridir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum