Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1219070

Aşağıdaki heterosiklik bazlardan hangisi DNA'ya özgüdür?


Adenin

Guanin

Sitozin

Timin

Urasil


Yanıt Açıklaması:

Timin yalnızca DNA’ da, urasil ise yalnızca RNA’ da bulunur. Diğer bazlar ikisinde de ortak olarak bulunur. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum