Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1222086

CH3(CH2)2CH3 yapısına sahip dallanmamış alkanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?


Metan

Etan

Propan

Bütan

Pentan


Yanıt Açıklaması:

Bütan CH3(CH2)2CH3.

Yorumlar
  • 0 Yorum