Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1256821

 NADH ve ATP formunda bir miktar enerji salındığı ve yakalandığı metabolizma evresi nedir?


1

2

3

asetil CoA 

Okzaloasetat


Yanıt Açıklaması:

II. evrede, I. evrede oluşan çeşitli amino asitler, yağ asitleri ve monosakkaritler, genel bir metabolit olan asetil CoA’ya okside olurlar. II. evre sırasında NADH ve ATP formunda bir miktar enerji salınır ve yakalanır

Yorumlar
  • 0 Yorum