Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1256903

Bir molekülü 2 farklı moleküle ayırmak için su kullanıldığı biyokimyasal reaksiyon hangisidir?


Oksidasyon - redüksiyon reaksiyonları

Grup-transferi

Hidrolitik kırılma (Hidroliz)

Non-hidrolitik kırılma

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme


Yanıt Açıklaması:

Hidroliz reaksiyonlarında, bir molekülü 2 farklı moleküle ayırmak için su kullanılmaktadır. Yani, bir maddenin suyun H+ ve OH– iyonunu ayrı ayrı bağlayarak, kendini oluşturan yapı birimlerine ayrılmasıdır. Bu tip metabolik reaksiyon en çok sindirim sisteminde meydana gelir.

Yorumlar
  • 0 Yorum