Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262145

"Protein yapıda olmayan, ancak enzim aktivitesi için gerekli olan moleküllere kofaktör denir" aşağıdakilerden hangisi kofaktöre örnek olarak verilebilir?


Gliseraldehit

Fosfoenolpirüvat

Pirüvat

Asetil CoA

NADH


Yanıt Açıklaması:

Sitrik asit döngüsü ara ürünlerinin oksidasyonu ile (daha sonra elektronlarını verecek olan) redükte ve reaktif kofaktörler olan NADH ve FADH2 oluşur.

Yorumlar
  • 0 Yorum