Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262226

Non-Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları hangi enzim grubu tarafından katalizlenir?


Oksidoredüktazlar

Dehidrogenazlar

Liyazlar

Ligaz

Sentetaz


Yanıt Açıklaması:

Bu reaksiyon tipinde moleküller su kullanılmadan ayrılır. Bu kategorideki en yaygın reaksiyon C-C bağı kırılmasıdır. Bu reaksiyonları katalizleyen enzimler liyazlar olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum