Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356582

I. Macula adherens
II. Zonula occludens
III.Hemidesmozom
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri hücre sabitlenme bağlantısıdır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Hücre sabitlenme bağlantıları üç tanedir. Bunlar; zonula adherens, macula adherens ve hemidesmozomdur. Zonula occludens hücre sıkı bağlantısıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum