Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1170057

İngiltere parlamentosunun yasama faaliyeti sonucu oluşmuş bulunan yasa hukukunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Equity

Roma hukuku

Common law

Pandekt hukuku

Statute law


Yanıt Açıklaması:

Bu durum İngiliz Hukuku’nun tarihsel olarak üç kaynağa dayalı olarak gelişmesiyle ilgilidir. Bunlar Common Law, Equity ve Statute Law olarak ifade edilirler.

Karşılaştırmalı Hukuk yazınının haklı olarak izlediği bir tarzı biz de koruyor ve bu adları İngilizce özgün ifadeleriyle kullanıyoruz. Common Law’u ‘’Ortak Hukuk’’, Equity’yi “Hakkaniyet” ve Statute Law’u da “Yasa Hukuku” olarak Türkçeleştirebiliriz. Ancak bununla örneğin, Kıta Avrupası’nda Pandekt Hukuku’nun “ortak hukuk” işlevi gördüğünü söylediğimizde kastettiğimiz anlamın Common Law’ı “ortak hukuk” olarak Türkçeleştirmemizdeki anlamla ayrımını asla ifade edemeyiz. Bu yüzden başka dillerde İngiliz Hukuku anlatılırken İngilizce özgün ifadeler neden korunuyorsa, biz de
aynı gerekçeyle bu ifadeleri kullanıyoruz. İngiliz Hukuku’nun üçüz kaynağının ilk ikisi yargı kararlarının oluşturduğu bir hukuku, sonuncusu ise İngiltere parlamentosunun yasama faaliyeti sonucu oluşmuş bulunan yasa hukukunu ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum