Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1170193

Tarafların serbest iradeleriyle başka türlüsünü belirlemedikleri taktirde uygulanan hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?


Emredici hukuk kuralları

Yorumlayıcı hukuk kuralları

Tamamlayıcı hukuk kuralları

Tanımlayıcı hukuk kuralları

Diğer hukuk kuralları


Yanıt Açıklaması:

Tamamlayıcı Hukuk Kuralları; tarafların serbest iradeleriyle başka türlüsünü belirlemedikleri taktirde uygulanan kurallardır. Bu kurallarda taraflar arası ilişkilere olabildiğince az müdahale hedeflenmektedir. Türk hukukunda irade serbestisi esastır ancak, kişiler serbest iradeleri ile bir konuda kararlaştırma yapmazlarsa doğacak boşluk tamamlayıcı hukuk kuralları ile doldurulur. Ceza hukukunda az sayıda, borçlar hukukunda çok sayıda tamamlayıcı hukuk kuralı yer alır.

Yorumlar
  • 2 Yorum
  • Emel 6.12.2023 22:16:01

    Aof Çıkmış sınav sorusu cevabında yorumlayici hukuk kuralı cevap olarak gösteriliyor hangisi doğru olan

  • Emel 6.12.2023 22:15:58

    Aof Çıkmış sınav sorusu cevabında yorumlayici hukuk kuralı cevap olarak gösteriliyor hangisi doğru olan