Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1197421

Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?


Ceza 

Cebri icra

Tazminat

Mutlak Butlan

Nispi Butlan


Yanıt Açıklaması:

Tazminat bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesidir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum