Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1286028

Aşağıdakilerden hangisi,  kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme (temyiz) merci olup, kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar?


Danıştay 

Ceza Mahkemeleri

Yargıtay 

Bölge İdare Mahkemeleri

İlk Derece Mahkemeleri


Yanıt Açıklaması:

Danıştay, kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme (temyiz) merci olup, kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Doğru cevap A şıkkıdır.

Yorumlar
  • 1 Yorum