Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348504

  1. Hukuki yaptırımlar, hukuk kurallarının ihlali halinde uygulanır.
  2. Hukuki yaptırımlar türlerine göre kişiler üzerinde farklı etkiler yaratır.
  3. Tek bir hukuka aykırı eylem varsa sadece bir hukuki yaptırım uygulanacaktır.
  4. Hukuki yaptırım uygulama yetkisi devlet tekelindedir.
  5. Hukuki yaptırımlar da diğer sosyal düzen kurallarında olduğu gibi manevi yaptırımlar da içerir.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


1

2

3

4

5


Yanıt Açıklaması:

Yaptırımın türü, ilgili hukuk alanı, ihlal edilen hukuk kuralı, ihlalin niteliği ve etkilerine göre belirlenmektedir. Tek bir hukuka aykırı
eylemden birden fazla yaptırım türü aynı anda ortaya çıkabilir. Hukuki yaptırım diğer sosyal düzen kurallarından farklı olarak “maddi” nitelik taşır. III ve V numaralı ifadeler yanlıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum