Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348524

Hukuk sisteminin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Düzeni sağlamak

Kişisel özgürlüğü korumak

Taraflar arası anlaşmayı sağlamak

Özgürlüğü sağlamak

Adaleti gerçekleştirmek


Yanıt Açıklaması:

Hukuk sisteminin nihai amacı adaleti gerçekleştirmektir. Hukuk devleti demek adaleti sağlayan devlet demektir. Hukukta ve sosyal düzende büyük önem taşıyan adalet kavramını tanımlamak son derece güçtür. Bir tanıma göre adalet “sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmamaktır”. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum