Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348528

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özellikleri arasında değildir?


Hukuk kuralları geneldir.

Hukuk kuraları soyuttur.

Hukuk kuralları yaptırıma bağlıdır.

Hukuk kuralları kişisel menfaati gözetir.

Hukuk kuralları süreklidir.


Yanıt Açıklaması:

Hukuk kuralları genel, soyut, sürekli ve yaptırıma bağlı kurallardır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum