Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348572

Aşağıdakilerden hangisi ceza yargılamasında görevli özel mahkemelerden biri değildir?


Çocuk mahkemesi

Çocuk ağır ceza mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi

İcra ceza mahkemesi

Fikri ve sınaî haklar ceza mahkemesi


Yanıt Açıklaması:

Asliye ceza mahkemeleri, ceza yargılamasındaki genel mahkemelerdendir. Cevap C dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum