Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348608

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili doğrudur?


Bireyler doğrudan başvurabilmektedir.

Başvurular sadece İngilizce olabilir.

Hükümetler başvuruda bulunabilir.

Duruşmalar kapalı yürütülür.

Başvurular duruşmasız yapılır.


Yanıt Açıklaması:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokollerin sözleşmeci devletlerden biri tarafından ihlal edilmesi nedeniyle zarar gören gerçek kişiler, hükümet dışı kuruluşlar ve kişi grupları, Mahkemeye başvuruda bulunabilirler. Sözleşme gereğince, devletler, bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasına engel olmamalıdırlar. Kişilerin mahkemeye başvuru yapabilmeleri için iç hukuk yollarını tüketmiş olmaları gerekmektedir. Mahkemenin yargılama (resmî) dilleri İngilizce ve Fransızca olmasına rağmen, kişiler başvurularını sözleşmeci devletlerin dillerinden herhangi biri ile yapabilirler. Mahkeme, başvuru hakkındaki incelemesini, kural olarak dosya üzerinden (duruşmasız) yürütür. Bununla beraber, duruşma yapılmasına karar verilen hallerde duruşmalar herkese açıktır.

Yorumlar
  • 1 Yorum