Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348617

Danıştay kaç daireden oluşur?


10

11

12

13

14


Yanıt Açıklaması:

Danıştay, dokuzu dava, biri idarî daire olmak üzere on daireden oluşur (DK m. 13, I). Bölge idare mahkemelerinin verdikleri nihai kararların ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararların temyiz incelemesi Danıştay Dava Daireleri tarafından yapılır (2577 s.K. m. 46; DK m. 25).

Yorumlar
  • 0 Yorum