Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348623

Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne ad verilir?


Onama

Red

Kabul

Hüküm 

Ara Karar


Yanıt Açıklaması:

Mahkemenin verdiği nihai karara hüküm denir. Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum