Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348649

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında ortaya çıkan bir görev uyuşmazlığı, hangi merci tarafından çözülecektir?


Uyuşmazlık Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Bölge Adliye Mahkemesi


Yanıt Açıklaması:

Farklı yargı kolları arasında ortaya çıkan yargı yolu uyuşmazlıklarını gidermek amacıyla teşkil edilen yargı kolu ise uyuşmazlık yargısıdır. Anayasa’ya göre, adlî ve idarî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli ve yetkili yüksek yargı merci Uyuşmazlık Mahkemesidir. Buna karşılık, diğer yargı mercileri ile Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Uyuşmazlık Mahkemesi değil, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.

Yorumlar
  • 0 Yorum