Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1408325

Genel kabul gören bir yaklaşıma göre sosyal düzen kuralları dört başlıkta incelenir. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları

Siyasi kurallar


Yanıt Açıklaması:

Sosyal düzen kuralları sayılamayacak kadar çoktur ancak bilimin önemli bir fonksiyonu bilimsel bilgiyi sınıflayarak anlaşılabilir kılmaktır. Bu yönden yaklaşıldığında, sosyal düzen kurallarının, özellikleri de dikkate alınarak sınıflandırılması mümkündür. Genel kabul gören bir yaklaşıma göre sosyal düzen kuralları:
• Din kuralları,
• Ahlak kuralları,
• Görgü kuralları,
• Hukuk kuralları şeklinde sınıflandırılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum