Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348455

Ayırt etme gücüne sahip 17 yaşındaki Ali ana-babasının izni olmaksızın bir elektro gitar satın almıştır. Ali’nin yaptığı hukuki işlem aşağıdaki geçersizlik hallerinden hangisine tabidir?


Yokluk

Kesin hükümsüzlük

İptal

Kısmi butlan

Tek taraflı bağlamazlık


Yanıt Açıklaması:

Kurucu unsurları ve geçerlilik gerekleri mevcut olan ve bu yüzden geçerli sayılan bir işlemin, hukuki sonuçlarını doğurması için tamamlayıcı bir dış olgunun sonradan gerçekleşmesine bağlanmasıdır. Burada, eksik olan işlemin tamamlanması aranır. Eksikliğin tamamlanması ile işlem baştan itibaren geçerli hâle gelir.  Ali’nin ana babasının izni olmadan yaptığı hukuki işlem tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tabidir. Babanın onayı ile işlem geçerli hale gelecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum