Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348488

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde hangi sonuç meydana gelir?


Tek taraflı bağlamazlık ortaya çıkar.

İptal yaptırımı ortaya çıkar.

Eksik olan işlemin tamamlanması aranır. Eksikliğin tamamlanması ile işlem baştan itibaren geçerli hâle gelir.

Geçersizlik meydana gelir.

Hiç oluşmamış sayılır.


Yanıt Açıklaması:

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde iptal yaptırımı ortaya çıkar.Buna göre doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum