Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348501

Toplumsal düzen kurallarıyla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Din kuralları toplumun gelişimine bağlı olarak değişen kurallardır.

Subjektif ahlak kuralları insanın diğer bireylere karşı olan davranışlarını düzenler.

Ahlak ve görgü kurallarına uymamanın yaptırımı manevidir.

Din kuralları, hukuk kuralı haline geldiğinde yaptırımları manevidir.

Hukuk kuralları hem toplumsal hem kişisel değer yargılarını içerir.


Yanıt Açıklaması:

Din kuralları Tanrı buyruğu olduğu için dogmatik ve statiktir.  Bugün için laikliği benimsemiş ülkelerde din kurallarına uymamanın yaptırımı manevidir. Başka bir deyimle, din kurallarına uymayan kişilere yönelik bir güç kullanımı ya da zorlama söz konusu değildir. Din kurallarına uymayanlar, günahkâr sayılma, toplum dışına itilme gibi manevi yaptırımlarla karşılaşırlar. Bu tür toplumlarda bir din kuralına uyulmaması hâlinde eğer kişiye maddi bir yaptırım uygulanabiliyorsa, bunun sebebi uyulmayan din kuralının aynı zamanda hukukça benimsenmesi yani hukuk kuralı hâline gelmesidir. Nesnel (objektif, sosyal) Ahlak insanın diğer bireylere karşı olan ödevleri ile ilgilidir. Öznel (subjektif) Ahlak kişinin kendi şahsı ve iç dünyasına karşı ödevlerini ifade etmektedir.  Hukuk kuralları sadece  toplumsal olan, dışa yansıyan davranışlarla ilgilenir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum