Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348527

''Kurucu unsurları ve geçerlilik gerekleri mevcut olan ve bu yüzden geçerli sayılan bir işlemin, hukuki sonuçlarını doğurması için tamamlayıcı bir dış  olgunun sonradan gerçekleşmesine bağlanmasıdır. Burada, eksik olan işlemin tamamlanması aranır.''

Yukarıda yazılı olan özellikler hukukta hangi yaptırım türüne aittir?


İptal

Nispi Butlan

Yokluk

Geçersizlik

Tek taraflı bağlamazlık


Yanıt Açıklaması:

Tek Taraflı Bağlamazlık: Kurucu unsurları ve geçerlilik gerekleri mevcut olan ve bu yüzden geçerli sayılan bir işlemin, hukuki sonuçlarını doğurması için tamamlayıcı bir dış olgunun sonradan gerçekleşmesine bağlanmasıdır. Burada, eksik olan işlemin tamamlanması aranır.Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum