Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1170154

İnsanlar arasındaki doğumdan ölüme dek her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkinin incelendiği, sözleşme, miras, evlenme, boşanma,tazminat ve benzeri işlemlerin yer aldığı Klasik İslam hukuku bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Fıkıh

İbadat

Muamelat

Ukubat

Maslahat


Yanıt Açıklaması:

Muâmelât (işlemler): İnsanlar arasındaki doğumdan ölüme dek her tür ve düzeydeki toplumsal ilişki, bu bölümde incelenir. Sözleşme, miras, evlenme, boşanma,tazminat ve benzeri işlemler bu bölüm altında incelenmiştir. Devletlerarası ilişkiler de kişiler arası ilişkilere kıyasen hukuk konusu yapıldığından, onlar da bu bölüme dahil olurlar.  Kimi alimler Münâkehât’ı, yani evlenme, boşanma ve benzeri işlemleri ayrı bir bölüm olarak da değerlendirirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum