Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1170173

Allah'ın haklarına karşı işlenen suçlara uygulanacak cezaya ne ad verilir?


Kısas

Ta'zir

Şer'iat

Hadd

Ukubat


Yanıt Açıklaması:

Kısas, had ve ta’zir olmak üzere üç de yaptırım grubu vardır.
Kısas, öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek (kasden) işleyen faillerinin, kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılmasıdır.
Allah’ın haklarına karşı işlenen suçlara ise hadd cezası uygulanır. Hadd cezası Kur’ân’da yer alan zina, hırsızlık, kazf (zina iftirası), yol kesme (kat’ül târik) suçları ile sonradan icma ile bu kapsama sokulan hamr (ekşime sonucu alkol içeren içkiler) içme suçlarına karşılık gelen yaptırımları topluca ifade eder. Kur’ân’da zinanın yüz değnek ile cezalandırılması buyurulmuş iken, sonradan gene icma ile, değnek vurma cezası recme dönüştürülmüştür. Recm, suçlunun taşlanarak infaz edilmesidir ve Musevi hukukuna dek tarihi izlenebilen bir yaptırımdır.
Kısas ve Hadd kapsamında yer almayıp, örneğin dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, şantaj, yalancı tanıklık gibi suç ve ceza olarak belirlenmeleri kamu düzenine bırakılmış kimi fiillere ise ta’zir cezaları
uygulanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum